Nastup u goli 13.6.2019 u kafe bar kuglana - 🧡 Klasik svjetske komediografije u Kerempuhu; premijera 19. siječnja

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Teleporter

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Diskusije

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe kuvo.rmpbs.org

Moje Poeme & Priče

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe kuvo.rmpbs.org

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Novi komentar

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Diskusije

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Samobor

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe home

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Teleporter

Diskusije

Bar nastup 13.6.2019 kuglana goli u u kafe Teleporter

Novi komentar

Carl Orff je Carminu Buranu osmislio kao scensko glazbeno djelo koje zahtjeva koheziju riječi, glazbe i pokreta, no s vremenom ja naglasak sve više stavljan na isključivo koncertne izvedbe.
2022 kuvo.rmpbs.org