Dom za starije koprivnica - 🧡 Novosti

Koprivnica dom za starije Kontakt

Koprivnica dom za starije DOM ZA

Koprivnica dom za starije Domovi za

Dom za starije i nemoćne

Koprivnica dom za starije Dom za

Koprivnica dom za starije Dom za

Koprivnica dom za starije DOM ZA

Koprivnica dom za starije Medicinsko osoblje

Koprivnica dom za starije Dom za

Koprivnica dom za starije Dom za

Medicinsko osoblje koprivničke bolnice ide u Dom za starije na ispomoć

Koprivnica dom za starije DAN DOMA

Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica

Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Dom za starije osobe Bjelovar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka natječaja za zakup poslovnog prostora, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti primjenjujući Zakon o pravu na pristup informacijama čl.
2022 kuvo.rmpbs.org